ДПІ у соломянському районі ГУ міндоходів у м. Києві — інформує

— прoцeнти, нaрaxoвaні нa суму пoтoчнoгo aбo вклaднoгo(дeпoзитнoгo) бaнківськoгo рaxунку;
— нa нeрoзгoлoшeння кoнтрoлюючим oргaнoм (пoсaдoвими oсoбaми) відoмoстeй прo тaкoгo плaтникa бeз йoгo письмoвoї згoди тa відoмoстeй, щo стaнoвлять кoнфідeнційну інфoрмaцію, дeржaвну, кoмeрційну чи бaнківську тaємницю тa стaли відoмі під чaс викoнaння пoсaдoвими oсoбaми службoвиx oбoв’язків, крім випaдків, кoли цe прямo пeрeдбaчeнo зaкoнaми;
— oдeржувaти відстрoчeння, рoзстрoчeння сплaти пoдaтків aбo пoдaткoвий крeдит в пoрядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;
Оподаткування пасивних доходів за новими ставками До таких напоїв відносяться настоянки і бальзами, які реалізують аптечні заклади, а також есенції, добавки, що використовуються в кондитерській промисловості. за 1 літр 100-відсоткового спирту і вводиться маркування марками акцизного податку. Для таких товарів встановлюється ставка акцизного податку в розмірі 70,53 грн. ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві нагадує, що з 1 листопада поточного року до числа алкогольних будуть зараховані напої зі вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць і більше, які зазначені в товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД. Такі зміни передбачено Законом України від 31.07.2014,  № 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України".
—    за ставками, встановленими ст.272 ПКУ, — за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження);
— дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
— процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
З 02 серпня 2014 року оподаткування пасивних доходів здійснюється за ставкою 15 відсотків, а саме:
— процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
Платники податків — фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом. Платник податків має право:
№ 1588-VII Вищезазначене передбачено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» від 04.07.2014 р. — проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у підпункту 170.4.1 Податкового кодексу України.
— плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки;
—    за ставкою, встановленою п. 274.1 ст. 274 ПКУ, — за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження);
Водночас, якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної часткової власності, то платником земельного податку за земельну ділянку пропорційно своїй частці є кожен з батьків, і відповідно право на пільги щодо земельного податку має кожен з них. При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують право такої особи на пільгу (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо). Якщо подружжя виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, то кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать йому на правах приватної власності, при цьому вид земельних ділянок і розмір, щодо яких застосовується пільга, визначені п. Слід зазначити, що право на пільгу щодо сплати земельного податку мають фізичні особи, право власності яких на земельні ділянки посвідчено належними документами та даними державного земельного кадастру. 281.2 ст.281 Податкового кодексу України.
Так, земельний податок справляється: Садівниче товариство як юридична особа є платником земельного податку за надані земельні ділянки за ставками, встановленими Податковим кодексом України (далі ПКУ) для відповідних категорій земель на підставі даних державного земельного кадастру.
Права платників податків
Статтею 2 Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати. Платник податків має також інші права, передбачені Конституцією, законами України. Так, відповідно до підпункту 1.2 пункту 16.1 підрозділу 10 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України об’єктом оподаткування військовим збором, зокрема, є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. З 1 листопада 2014 року розширено перелік підакцизних товарів Згідно з підпунктом 14.1.48 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
—    за ставкою, встановленою п.276.1 ст.276 ПКУ, за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті садівничими товариствами;
— безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;
— дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону;
— бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися  та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;
— дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;
Визначення ставок земельного податку нараховано зазначені доходи, звільняються від обов’язку декларування таких доходів і сплати з них податку (абзац 3 пункту 2 розділу III Закону № 1588). Порядок заповнення документів затверджений  Наказом Міністерства доходів і зборів України N 609 від 22.10.2013 р. При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками. Фізичні особи, яким у період з 1 липня 2014 року до 1 серпня 2014 р. Відповідно до підпункту «г» підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 України від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти.
— дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
— обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод ведення обліку і витрат;
— користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;
Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, в т.ч. Право багатодітної сім’ї на пільгу щодо сплати земельного податку —    за ставкою, встановленою ст. збільшені на 8,3 відсотки. Слід зазначити, що Законом України від 27 березня 2014 року № 1166 – VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»(далі – Закон № 1166) внесено зміни до Кодексу, зокрема, пунктами 17-22 розділу I Закону № 1166, які набрали чинності з 1 квітня 2014 року, ставки екологічного податку, зокрема, за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення викладені у нових розмірах і порівняно з діючими з 1 січня до 1 квітня ц.р.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.