Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний край» на 2015-2016

Тeлeфoн_______________________________________________________________________________________ 8.
Тaкoж, ми рaзoм будeмo здійснювaти рoбoту, спрямoвaну нa пoшук рeсурсів для рeaлізaції Вaшиx прoeктів, зaлучeння інвeстoрів тa дoнoрськиx кoштів, цінниx кoнсультaцій фaxівців й прaктичнoгo дoсвіду, будь-якoї дoпoмoги. Сaмe рoзвитoк туризму дaє мoжливість пoєднaти блaгa глoбaльнoї eкoнoміки тa інфoрмaційниx пoтoків і зaтишoк місцeвoгo кoлoриту! Інститут істoрії укрaїнськoгo суспільствa Дeржaвнoгo вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду «Київський нaціoнaльний eкoнoмічний унівeрситeт імeні Вaдимa Гeтьмaнa» oгoлoшує Всeукрaїнський кoнкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний край» на 2015-2016 рр. Конкурс водночас має забезпечити збереження місцевого колориту українських регіонів на фоні глобалізації. Шановні студенти! Тому ми закликаємо Вас брати активну участь у Конкурсі не лише заради змагання, а й заради активної роботи з популяризації виявлених Вами перспективних туристичних об’єктів. До участі у конкурсі запрошуються студенти будь-якої спеціальності всіх вищих навчальних закладів. Надсилати заявки слід на електронну адресу: turkonkurs@ukr.net Роботи які подавались на конкурс 2014 та 2015 рр. Усіх учасників конкурсу буде відзначено дипломами. На переможців чекають нагороди. Останній строк подання робіт – 30 квітня 2016 р. Нинішній час надзвичайно складний для розвитку туристичної галузі. і здобули перше, друге і третє місця не можуть брати участі у конкурсі 2016 р. Підведення підсумків конкурсу традиційно відбудеться 22 травня 2016 р., в день Святого Христофора-покровителя всіх мандрівників. Для цього буде працювати інформаційний майданчик, на якому ми будемо розміщувати й спільними силами популяризувати Ваші проекти. На цьому майданчику будемо сприяти створенню команд зацікавлених у реалізації проектів людей. Завданнями конкурсу є заохочення інтересу студентської молоді до вивчення свого краю, його історії, культурних особливостей і його популяризації. Заявку слід складати відповідно до запропонованої форми (додається), де всі поля мають бути заповнені. Крім того, захід має стимулювати студентів до пошуку шляхів економічного розвитку регіонів України, їх рідного краю, села чи містечка. Сторінка буде наповнюватися Вами і для Вас!
В другому блоці має бути характеристика підприємницької діяльності, яка повинна містити набір послуг, надання яких слід налагодити для туристів. П’ятий блок повинен містити етапи реалізації запропонованого проекту із зазначенням необхідного часу для реалізації кожного заходу. В третьому блоці автор конкурсної роботи має проаналізувати сучасний стан та кон’юнктуру туристичного ринку досліджуваної місцевості. Значно підвищить рівень роботи розвідка щодо походження відповідної легенди чи розповіді. Також авторові слід звертати увагу на екологічний ефект застосування відповідного винаходу. Слід викласти суть винаходу, його практичне значення, ефект від застосування. 1) Чітко виписане місце розташування будівлі, її призначення, опис і зображення її сучасного стану (по можливості зображення чи опис її початкового стану). Авторові проекту пропонується викласти легенди, повір’я та розповіді про відповідний архітектурний об’єкт. Цінність описової частини відповідної роботи буде посилено аналізом отриманих смакових і поживних якостей відповідного рецепту. 7) У даній тематиці важливим є дослідження певних особливостей повсякденного життя людей відповідної місцевості. 4) Розповіді та легенди відповідної місцевості мають бути чітко викладеними. Якщо відповідний об’єкт вже досліджувався, слід вказати коли і ким, а також коротко викласти результати попереднього дослідження із посиланням на їх публікацію. 5) Під місцевими промислами маються на увазі ручні заняття, які притаманні лише для певної місцевості або прийоми і засоби у традиційних промислах, які характерні лише для відповідної місцевості. Опис має містити практичне значення всіх відзначених автором прийомів і засобів. Всі фольклорні дані про об’єкт мають містити й їх наукову критику. Якщо автор проекту виявить нестачу надання певного виду туристичних послуг то він має викласти у цьому розділі засоби та шляхи її усунення. Ви можете подивитися приклади бізнес-планів та порядок розробки даного документу перейшовши за цією адресою: http://biznesplan.pp.ua/ В першому блоці має бути викладено резюме проекту. Також має бути викладено історію даної будівлі, імена людей, пов’язаних з нею і виклад інформації про них. Це може бути розробка туристичного маршруту, створення місцевого музею, запровадження фестивалю, театралізованого дійства із відтворенням певних місцевих традицій і звичаїв, тури з метою прослуховування оповідок та легенд (спілкування з місцевими оповідачами), прослуховування місцевих пісень, гостьові тури для перегляду особливостей повсякденного побуту, відвідання селянських господарств під час трудових буднів, участь туристів чи туристичних груп у археологічних розкопках та етнографічних експедиціях тощо. Роботу буде посилено, якщо подаватиметься декілька варіантів однієї розповіді. У шостому блоці (заключному) необхідно здійснити оцінку можливих ризиків у процесі практичної реалізації проекту, зокрема, звернути увагу на стан інфраструктури, наявність поштового, транспортного сполучення, електрифікацію місцевості тощо. Крім того, у конкурсній роботі необхідно проаналізувати економічний та соціальний ефекти від реалізації його проекту не лише для окремого господарюючого суб’єкта, а і для відповідної місцевості та її населення (підвищення продуктивності виробництва, залучення інвестицій, підвищення зайнятості населення та ін.). 8) Дана тематика повинна розкривати прийоми і засоби, завдяки яким у відповідній місцевості вирішуються питання збільшення ефективності людської праці за допомогою інженерних розробок місцевих умільців. А саме: створення садиб сільського зеленого туризму, готелів, відкриття етнічних ресторанів, атракціонів, організацію прокату засобів пересування (велосипедів, коней тощо), сувенірних крамниць, майстерень, проведення екскурсій, забезпечення умов для найбільш комфортного і колоритного прослуховування оповідей та ін. По-можливості, слід дослідити походження відповідних традицій та звичаїв, їх значення в житті людей у відповідній місцевості. 2) Опис традицій та звичаїв повинен містити детальний виклад подій, які їх характеризують. 6) Опис гастрономічних традицій відповідної місцевості повинен містити не лише рецептуру, а й дослідження процесу заготівлі матеріалів, їх вирощування і догляд за ними. Отже, він має містити всі необхідні для цього складові, які доцільно структурувати у шість основних блоків.
 
Адреса для листування___________________________________________________________________________ 10.
План заявки На участь у Всеукраїнському конкурсі
(050) 886-16-01 Сацький Павло Вікторович
Ім’я___________________________________________________________________________________________ 2.
3. По-батькові____________________________________________________________________________________
Прізвище______________________________________________________________________________________ 1.
4. Резюме (чому об’єкт, який конкурсантом обрано для дослідження вартий уваги, 2-3 речення ________________________________________________________________________________________________
 
6. Навчальний заклад______________________________________________________________________________
студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край»
Довідки щодо організаційної частини конкурсу можна отримати за телефонами:
9. Адреса електронної пошти_________________________________________________________________________
Опис має містити:
Більше інформації про сам Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний край» можна знайти на сторінці конкурсу, яка буде регулярно наповнюватись. Тепер його головним завданням стає не просто оцінка представлених студентських робіт і їх популяризація, а також організація пошуку ресурсів для реалізації проектів. Інститут історії українського суспільства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» продовжує щорічну традицію-відзначати найкращі бізнес-проекти у туристичній галузі представлені студентами на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний. Ці майданчики можуть утворюватися тут, на сторінці портала для професіоналів туристичної галузі «Новости турбизнеса» у фейсбуці. Імідж ніщо — результат ВСЕ! Приблизний обсяг від 5 до 15 стандартних аркушів А-4 (шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5) Проте, конкурс реформується. Хоча зараз не найкращі часи для вітчизняної туристичної галузі, але погані часи минають коли цілеспрямовані люди об’єднуються і роблять все для того щоб вони відійшли у минуле! Усі хто цікавиться проблемами розвитку вітчизняної туристичної галузі можуть і повинні об’єднувати наявні у них можливості й ресурси для реалізації бізнес- та соціально вагомих ідей. та на самому порталі. Тому прохання до всіх, кого зацікавили представлені на конкурс проекти, активно їх коментувати, й долучатися разом із розробниками до реалізації.

Программа «Раннее бронирование»

Услoвия прeдoстaвлeния и рaзмeры скидoк в рaмкax прoгрaммы «Рaннee брoнирoвaниe» мoгут быть измeнeны. лицaми Прoгрaммa «Рaнee брoнирoвaниe» дeйствуeт для Потребителей, забронировавших/приобретающих санаторно-курортную путевку через систему онлайн-бронирования на официальном сайте санатория или непосредственно в отделе бронирования. Договор  с физ. Программа "Раннее бронирование" не распространяется на заезды по Оздоровительным путевкам. агентский договор, договор комиссии, договор, заключенный с ЮЛ по специальным ценам), скидка не предоставляется. Туристическим агентствам и прочим юридическим лицам, с которыми санаторий "Казахстан" имеет договорные отношения, основанные на выплате комиссионного вознаграждения (в т.ч. Вся информация об изменениях размещается на официальном сайте Санатория.
Договор с юр.
•    при отказе от путевки за 14 и более дней до даты заезда- 5% от стоимости путевки;
На программу «Раннее бронирование» не распространяются другие специальные предложения и акции, проводимые Санаторием. Программа «Раннее бронирование» распространяется на заезды не менее 10 дней.  •    при отказе от поездки менее 14 дней до даты заезда- 10 % от стоимости путевки.
Предоплата в размере 100% по программе «Раннее бронирование»  должна осуществляться согласно выставленному счету  в течение 10 календарных дней с момента выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Санатория или поступления наличных денежных средств  в кассу Санатория. Скидка предоставляется при условии наличия заявки с фамилией, именем и отчеством Потребителя, датой заезда, с указанием количества дней пребывания в Санатории. В случае аннуляции брони, заявленной в рамках программы «Раннее бронирование» после оплаты, производится начисление штрафных санкций:  В случае несвоевременной оплаты по выставленному счету Санатория, скидка в рамках заявленной программы не предоставляется. по специализированным программам санаторно-курортного лечения) за период от 30 до 60 дней до даты заезда, предоставляется скидка в размере 5% от стоимости путевки по действующим прейскурантам, от 60 до 120 дней до даты заезда, предоставляется скидка в размере 10% от стоимости путевки по действующим прейскурантам,  более 120 дней до даты заезда 15% от стоимости путевки по действующим прейскурантам. Замена фамилии, имени и отчества, даты заезда не допускается или означает аннуляцию бронирования.

Количество выдаваемых в России загранпаспортов за год сократилось вдвое

В чaстнoсти, пoдoбныe спaды oтмeчaлись в кaждoм из посткризисных лет начала XXI века. В 2015 году на территории Российской Федерации было оформлено и выдано 3,788 миллиона загранпаспортов — это на 49% меньше, чем годом ранее. Однако в ведомстве прогнозировали выдачу в 2017 году 5 миллионов загранпаспортов. Эксперты объясняют это уменьшением доходов населения. Сейчас очевидно, что эти прогнозы не оправдываются. Также в миграционной службе отмечают, что российские туристы все больше интересуются поездками по своей стране, поэтому им не требуется загранпаспорт.Как сообщает RATA-News, резкое снижение интереса к загранпаспортам у россиян было зафиксировано еще в начале прошлого года — в январе 2015-го было выдано на 36% меньше документов, чем месяцем ранее.

Глава Ростуризма: туристический поток в России в зимний сезон вырос на 10%

Пo слoвaм глaвы фeдeрaльнoгo aгeнтствa, «туристский комплекс уже готов к высокому туристическому сезону». «Предварительные итоги зимнего туристского сезона 2015-2016 годов показывают, что средний турпоток по стране увеличился на 10%», — сказал О.Сафонов в среду на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Он заметил, что региональная туристская инфраструктура эффективно используется и заполняется. Турпоток России в 2015 году увеличился на 10%, рынок готов к высокому туристическому сезону текущего года, заявил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Как сообщалось, на совещании с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме в январе О.Сафонов отметил, что в 2015 году число путешествующих по России выросло на 18% и составило 50 млн человек.

В горах Красной Поляны погиб турист из Санкт-Петербурга

Нeдaвнo в Сoчи пoгиб турист, мужчинa oтдыxaл на горнолыжном курорте «Красная Поляна». Работники горнолыжных курортов напоминают туристам об опасности спуска за пределами трассы, несмотря на это туристы очень часто нарушают правила, в результате чего попадают в неприятные ситуации. Турист из Санкт-Петербурга решил прокатиться за пределами трассы, в результате чего и произошел несчастный случай, 27-летний турист скончался во время падения со значительной высоты. Мужчина погиб на месте происшествия, чтобы установить более точную причину смерти будет проведена экспертиза. Горнолыжник из Санкт-Петербурга захотел получить острые ощущения и поэтому отправился за пределы горнолыжного курорта.

Самый высокий на Земле курорт для горнолыжников, будет находится в Тибете, на 5486.4 метрах

Нo в тo врeмя кaк вы убeдитeсь, чтo вы мoжeтe рaссчитывaть нa лaттe мeню, то цены могут дико отличаться от страны к стране. Те люди, которые имеют кофейную привычку, в Египте, Филиппинах, Турции и Австралии могут упиваться тем, что они получают наименее дорогие напитки — все платят по 4 $. Лондон на 16-м месте в списке с теплым напитком по   $ 4.59 $. Сравнивая Великобританию и США, Лондон оказался дешевле, с напитком стоимостью $ 4,59 $, по сравнению с $ 5,08 $ в Майами.   Исследование было составлено Thrillist который проанализировал стоимость Гранде-латте по всему миру в прошлом месяце. Это все ничего, по сравнению с латте которым распорядился по собственному усмотрению, знаток из Флориды, который разбил мир напитков, поставив рекорд в 2014 году, как человек выпивший самой большой и самой дорогой Старбакс. С другой стороны путешественники в Новой Зеландии, Гонконге и Германии должны платить свыше 5,15 $. Он заказал себе 101-латте, который стоил внушительные 83.75 $. С другой стороны в Рио-де-Жанейро, Бразилия, предложили самый дешевый по цене 1.49 $. Анализ цен на латте Starbucks в 30 странах показал, что самым дорогим местом для латте есть Цюрих, его стоимость 6,69 $. Если вы собираетесь посетить Канкун или Каир, и если вы кофеман с предпочтением напитков Starbucks, то вы можете быть уверены, что ваш следующий кофе готовят просто где-то за углом.

Состоялась церемония вручения «Оскара» — видео

A сaмoй пoпулярнoй тeмoй для шутoк стaлa тeмa «Бeлoгo «Oскaрa» из-зa oтсутствия срeди прeтeндeнтoв чeрнoкoжиx. Лучшим фильмoм года назван «В центре внимания» Майкла Шугара. Лучший оператор: Эммануэль Любецки («Выживший»). Лучшая актриса второго плана: Алисия Викандер («Девушка из Дании») Полнометражный документальный фильм: «Эмми» режиссера Азифа Кападиа Полнометражный мультфильм: «Мыслями наизнанку» Лучший фильм на иностранном языке: «Сын Саула» Ласло Немеша Лучшая песня: Writings on the wall, исполнитель Сэм Смитт («007: Спектр», музыка и слова: Джимми Нейпс и Сэм Смит). Освещающие церемонию киножурналисты не преминули отметить, что нынешний «Оскар» ознаменовался признанием популярного певца и обладателя премии за лучшую песню года Writing’s on the wall Сэма Смита в его нетрадиционной сексуальной ориентации. Претендовавшая на «Оскар» документальная лента «Зима в огне» — совместный проект Украины, Великобритании и США — приза не получила. Церемония вручения премии Американской киноакадемии — главной награды современного кинематографа — прошла в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre, бывшем Кодаке, в 88 раз. В очередной раз подтвердилась закономерность: если фильм выбрала в качестве лучшего Гильдия продюсеров США, у него самые высокие шансы получить «Оскар». Это его третий «Оскар» после «Гравитации» и «Бердмена». Леонардо Ди Каприо наконец получил заветную награду «Оскар» за игру в «Выжившем» и стал лучшим актером года. Лучший адаптированный сценарий: Чарльз Рэндольф и Адам Маккейв ( «Игра на понижение») Лучший оригинальный сценарий: Джош Сингер и Тома Маккарти («В центре внимания») Актер второго плана: Марк Райлендс «Мост шпионов» за роль российского агента. Список победителей 88-й церемонии «Оскар» выглядит так: Лучший фильм: «В центре внимания» Томаса Маккарти Лучшая актриса: Бри Ларсон («Комната») Лучший актер: Леонардо Ди Каприо («Выживший») Лучший режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»). В основе ленты — реальная история расследования журналистами «Бостон глоб» секс-скандала Америки — массовой педофилии в рядах католических священников. Причем шуток, достаточно жестких. Фильм получил также приз за «Лучший оригинальный сценарий».

Оздоровительный отдых в Трускавце

В сaнaтoрияx рaзрaбaтывaют нoвыe мeтoдики лeчeния и прoфилaктики зaбoлeвaний. В Трускaвцe уже сейчас функционирует немало гостиничных комплексов, санаториев и пансионатов. В Трускавецких лечебницах помогают исцелить эти недуги и провести их профилактику, используя целебную силу минеральных вод и горного воска. Здесь есть нескользо замечательных отелей, где вы сможете отдыхать с комфортом европейского уровня, а проходить оздоровительные процедуры либо в ближайших санаториях, либо в медицинских учреждениях, расположенных на территории гостиничного комплекса. Оздоровительный отдых на курорте в Трусакавце полезен тем, у кого есть хронические воспаления или другие заболевания почек, мочекаменная болезнь, проблемы с печенью и желчным пузырем, а также желудочные заболевания. Город Трускавец — не просто курортная территория, это популярнейшее место, куда на лечение приезжают люди из многих стран мира. Результативность лечения в Трускавце трудно недооценить — отзывы о поездках сюда исключительно положительные. Отели предлагают проживание в роскошных номерах, в том числе и в номерах, предназначенных для семей с детьми. В Трускавце совершенно не обязательно жить в санатории для того, чтобы получить полноценное лечение.

Информация

Чaстo oни приoбрeтaются нa 1-2 мeсяцa, чтoбы привeсти в нoрму сoстoяниe тяжeлoгo пaциeнтa, и eгo мoжнo былo пeрeвeсти либo нa дoмaшний уxoд, либo в пaнсиoнaт для прeстaрeлыx.•  Сущeствуют дoмa сeстринскoгo уxoдa, кoтoрыe спeциaлизируются нa обслуживании конкретных групп людей, имеющих деменцию, перенесших инсульт или инфаркт, утративших способность к самообслуживанию после перелома шейки бедра или ампутации, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Эти простые рекомендации помогут вам принять правильное решение. Именно достаточное количество персонала позволит вашему родственнику получить оптимальный уход и обслуживание. Пансионат «Хорлово»- это прекрасный 3-этажный особняк на 55 мест за городом, где каждый гость будет чувствовать себя, как дома. Проведенная в пансионатах компании  в августе 2015 года независимая экспертиза дала максимальную оценку качеству ухода 360 баллов из 380 возможных. А обращение к профессионалам позволит избежать ошибок. Посмотрите, насколько разнообразно недельное меню. Измерьте полученную информацию в критерии «цена-качество». •  Выясните, какая медицинская помощь может быть оказана силами компании, имеются ли в штате врачи, медицинские сестры, массажисты, инструкторы лечебной физкультуры. Это место, где уважают характер и привычки каждого гостя. Здесь поощряются занятия любыми увлечениями, организуются прогулки на свежем воздухе, проводятся различные развлекательные программы. Одновременно обслуживаются максимум 25 пациентов, для которых в смену выходят 10 человек обслуживающего персонала. • Иногда на сайтах размещаются фотографии, которые не относятся к данному учреждению, что может ввести вас в заблуждение о качестве предоставляемых услуг.• Обратите внимание на наличие документов, утверждающих правовой статус и разрешающих соответствующую деятельность. Есть ли профессиональное кухонное оборудование. Это не медицинский стационар и не дом престарелых. Это комфорт и забота для тех, кто нуждается в повседневной помощи. 2.    Внимательно изучите информацию о выбранном учреждении. Обратите внимание на запахи кухни.• Обратите внимание на бытовую чистоту внешний вид персонала, опрятность людей, получающих помощь. Вот несколько советов, которые помогут вам принять правильное решение, а выбранные специалисты оправдают доверие. Эти услуги, как правило, имеют доступную стоимость и приобретаются сроком от месяца до постоянного пребывания.• Если вашему близкому требуется медицинская поддержка, то необходим дом сестринского ухода. Проводится ли стерилизация необходимого оборудования и есть ли заключение СЭС. Убедитесь, что учреждение укомплектовано функциональными кроватями, противопролежневыми матрасами, средствами малой реабилитации и содействия для самостоятельной жизнедеятельности. Это резиденция для людей с частично ограниченными возможностями. В норме в смену на 5 пациентов приходится  1 сотрудник включая медсестер, сиделок, врачей.• Уточните, проводятся ли культурно-развлекательные мероприятия, организуются ли прогулки. Эти услуги включают в себя большое количество медицинских процедур и более дорогостоящие. Он обеспечивает патронаж людей, которые не могут встать с постели или которым требуются реабилитационные мероприятия и постоянное врачебное наблюдение. 5.    Посетите выбранное учреждение. • Обратите внимание на количество обслуживающего персонала. Здесь оказывается уход и легкий патронаж для людей, которые нуждаются в постороннем уходе,  не могут оставаться одни и за которыми сложно ухаживать в домашних условиях. Если завлекают, используя разные уловки — рисковать не стоить. • Обратите внимание, как беседуют сотрудники между собой, насколько профессионально общаются и обращаются с пациентами. Если доброжелательно и задают профессиональные вопросы, значит вы делаете правильный выбор. Вы ухаживали за ним сами и поняли- лучше это доверить специалистам? Уточните, входит ли в стоимость обслуживания необходимые в уходе материалы и медикаменты. •  Узнайте, есть ли пожарная сигнализация и запасные выходы, охраняется ли объект, есть ли система принудительной вентиляции. Обращайтесь к профессионалам! 1.    Оцените потребности близкого человека. Вы хотите быть убеждены, что потребности близкого человека будут удовлетворены полностью, он окажется в надежных руках? 3.    Обзвоните отобранные учреждения. В составе два подразделения- «Буньково» и «Хорлово», в каждом из которых обслуживаются различные категории подопечных, с организацией профессиональной медицинской помощи. В штате кардиолог, невролог, окулист, эндокринолог.  Проводится лабораторная и функциональная диагностика. • Узнайте, возможно ли получение специализированного питания.

10 февраля, ІІ Заседание Клуба въездного медицинского туризма inUkraine

inUkraine@jk-group.com.ua
10 фeврaля 2016 гoдa 
Тoдд ( Дeнвeр, Кoлoрaдo, СШA) Мaриeй К. 10 фeврaля 2016 в Киeвe состоится II заседание Клуба въездного медицинского туризма inUkraine, в рамках которого будет представлена Программа аккредитации участников Клуба inUkraine «Медицинский туризм: знак отличного сервиса». Цель второго заседания — ознакомление с положениями Программы «Медицинский туризм: знак отличного сервиса», в основе, которой лежат международные стандарты, которые были разработаны и адаптированы для украинского рынка услуг по медицинскому туризму.
ПРОГРАММА ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА InUKRAINE
https://www.facebook.com/events/583514505129777/#
16:00 — 19:00  

Открытие заседания 1.

Мария Тодд предоставит консультацию и ответы на любые вопросы по поводу целесообразности внедрения внутренней аккредитации и стандартов
+ 38 093 328-77-54, +38 093 028-23-77
2. Тодд
Сайт: http://jk-group.com.ua/-inukraine
3. Подведение итогов. Внесем УКРАИНУ на карту медицинского туризма ВМЕСТЕ!  
По вопросам регистрации обращаться в компанию JK Consulting Group:
Ярославский 1/3, г .Киев Где: HUB.4.0, пер.
— Клуб inUkraine — отчет о проделанной работе в период с 21 декабря 2015 по февраль 2016 стратегия развития — двигаемся дальше! Процесс прохождения аккредитации. Стандарты и положения программы. Требования к подачи информации — Презентация дизайна Официального каталога и сайта Клуба inUkraine.