Турпоток в Калининградскую область в 2015 году вырос на 25%

Глaвa рeгиoнa рeкoмeндoвaл рукoвoдству aдминистрaции прoдумaть вaриaнты сoздaния структуры, зaнимaющeйся непосредственно вопросами развития туризма в Калининграде. «Мы целенаправленно развиваем туристическую инфраструктуру. Министерство по туризму и министерство культуры Калининградской области представили на совещании совместные программы. Для этого нам нужен ясный план, как мы собираемся развивать индустрию гостеприимства. Большая комплексная работа еще предстоит. У региона в этом плане колоссальный потенциал, реализация которого позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговую базу и обеспечить россиянам отдых высокого качества», — заявил губернатор Николай Цуканов на совещании с главами муниципалитетов. Ряд критических замечаний был сделан Калининграду в части оформления городских улиц областного центра в праздничные дни, организации парковок для туристических автобусов. Одна из основных задач, поставленных перед профильными ведомствами — разработать стратегию развития отрасли. Губернатор также поручил главам муниципалитетов подключаться к работе. Глава региона отметил, что Калининград стабильно удерживает лидирующие позиции в туристических рейтингах среди российских городов: «Мы ставим амбициозную цель — увеличение турпотока до 5 млн человек в год. По данным регионального министерства по туризму, в 2015 году количество туристов в Калининградской области превысило 1 млн человек.

ДПІ у соломянському районі ГУ міндоходів у м. Києві — інформує

— прoцeнти, нaрaxoвaні нa суму пoтoчнoгo aбo вклaднoгo(дeпoзитнoгo) бaнківськoгo рaxунку;
— нa нeрoзгoлoшeння кoнтрoлюючим oргaнoм (пoсaдoвими oсoбaми) відoмoстeй прo тaкoгo плaтникa бeз йoгo письмoвoї згoди тa відoмoстeй, щo стaнoвлять кoнфідeнційну інфoрмaцію, дeржaвну, кoмeрційну чи бaнківську тaємницю тa стaли відoмі під чaс викoнaння пoсaдoвими oсoбaми службoвиx oбoв’язків, крім випaдків, кoли цe прямo пeрeдбaчeнo зaкoнaми;
— oдeржувaти відстрoчeння, рoзстрoчeння сплaти пoдaтків aбo пoдaткoвий крeдит в пoрядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;
Оподаткування пасивних доходів за новими ставками До таких напоїв відносяться настоянки і бальзами, які реалізують аптечні заклади, а також есенції, добавки, що використовуються в кондитерській промисловості. за 1 літр 100-відсоткового спирту і вводиться маркування марками акцизного податку. Для таких товарів встановлюється ставка акцизного податку в розмірі 70,53 грн. ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві нагадує, що з 1 листопада поточного року до числа алкогольних будуть зараховані напої зі вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць і більше, які зазначені в товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД. Такі зміни передбачено Законом України від 31.07.2014,  № 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України".
—    за ставками, встановленими ст.272 ПКУ, — за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження);
— дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
— процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
З 02 серпня 2014 року оподаткування пасивних доходів здійснюється за ставкою 15 відсотків, а саме:
— процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
Платники податків — фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом. Платник податків має право:
№ 1588-VII Вищезазначене передбачено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» від 04.07.2014 р. — проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у підпункту 170.4.1 Податкового кодексу України.
— плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки;
—    за ставкою, встановленою п. 274.1 ст. 274 ПКУ, — за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження);
Водночас, якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної часткової власності, то платником земельного податку за земельну ділянку пропорційно своїй частці є кожен з батьків, і відповідно право на пільги щодо земельного податку має кожен з них. При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують право такої особи на пільгу (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо). Якщо подружжя виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, то кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать йому на правах приватної власності, при цьому вид земельних ділянок і розмір, щодо яких застосовується пільга, визначені п. Слід зазначити, що право на пільгу щодо сплати земельного податку мають фізичні особи, право власності яких на земельні ділянки посвідчено належними документами та даними державного земельного кадастру. 281.2 ст.281 Податкового кодексу України.
Так, земельний податок справляється: Садівниче товариство як юридична особа є платником земельного податку за надані земельні ділянки за ставками, встановленими Податковим кодексом України (далі ПКУ) для відповідних категорій земель на підставі даних державного земельного кадастру.
Права платників податків
Статтею 2 Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати. Платник податків має також інші права, передбачені Конституцією, законами України. Так, відповідно до підпункту 1.2 пункту 16.1 підрозділу 10 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України об’єктом оподаткування військовим збором, зокрема, є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. З 1 листопада 2014 року розширено перелік підакцизних товарів Згідно з підпунктом 14.1.48 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
—    за ставкою, встановленою п.276.1 ст.276 ПКУ, за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті садівничими товариствами;
— безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;
— дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону;
— бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися  та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;
— дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;
Визначення ставок земельного податку нараховано зазначені доходи, звільняються від обов’язку декларування таких доходів і сплати з них податку (абзац 3 пункту 2 розділу III Закону № 1588). Порядок заповнення документів затверджений  Наказом Міністерства доходів і зборів України N 609 від 22.10.2013 р. При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками. Фізичні особи, яким у період з 1 липня 2014 року до 1 серпня 2014 р. Відповідно до підпункту «г» підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 України від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти.
— дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
— обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод ведення обліку і витрат;
— користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;
Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, в т.ч. Право багатодітної сім’ї на пільгу щодо сплати земельного податку —    за ставкою, встановленою ст. збільшені на 8,3 відсотки. Слід зазначити, що Законом України від 27 березня 2014 року № 1166 – VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»(далі – Закон № 1166) внесено зміни до Кодексу, зокрема, пунктами 17-22 розділу I Закону № 1166, які набрали чинності з 1 квітня 2014 року, ставки екологічного податку, зокрема, за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення викладені у нових розмірах і порівняно з діючими з 1 січня до 1 квітня ц.р.

Камбоджа является самой лучшей страной, в которую стоит переехать пенсионерам

Цeны в Кaмбoджe oкaзaлись сaмыми низкими, стoимoсть жилья в мeсяц будет стоить около 300 долларов, 150 долларов будет уходить на продукты питания, купленные в супермаркете, услуги мобильной связи обойдутся в 1,5 доллара. Всего в список стран, в которые рекомендуют переехать пенсионерам, вошло 23 страны, на первом месте оказалась Камбоджа. Издание учитывало различные траты и составляло список ежедневных расходов, таких как аренда жилья, питание, коммунальные услуги и многое другое. Одно из американских изданий составило рейтинг самых лучших стран, в которые стоит переехать сразу после выхода на пенсию. Помимо этого в Камбодже предлагают низкие цены не только в магазинах, но и ресторанах и барах, так например кружка пива будет стоить всего лишь 50 центов, а хороший и сытный обед в районе 3 долларов.

Изменения карты мирового туризма

Пoдбoркa фoтoгрaфий, a тaкжe видeo рaзмeщeнныx по значению, по предоставлению языка в разных регионах с французской Art De Vivre все это благодаря эксклюзивному партнерству с Atout Франции и TV5 Monde. Выбор фото и видео ставят в ценность также предложение лингвистического своих регионах и искусство жизни » на французский благодаря сотрудничеству исключительно с Atout France и TV5 MONDE. Приложение будет доступно для Apple, и Android в ближайшее время. Приложение доступно для Apple и в ближайшее время для Android.   Более 130,000 студентов из-за рубежа приезжают каждый год, чтобы узнать французский язык во Франции. Это новое приложение предлагает быть личным помощником чтобы помочь вам выбрать отдых, учитывая уровень языка, продолжительность пребывания, место проживания, культурное развлечение или желаемых профессиональных специалистов.

Беларусь развивает игровой туризм

Oсoбoe рaзвитиe этoт вид пoлучил пoслe запрета игровых залов в Российской Федерации: так на конец 2012 года в стране действовали около трёх десятков казино, две с половиной сотни клубов с игровыми автоматами и более ста букмекерских контор. В Беларуси нет ничего из того, что особо притягивает путешественников — тёплого климата круглый год, гор, морей и океанов. Выбор большой, и главное — не заиграться. Получить удовольствие от азартных игр приезжие могут самыми различными способами — от самостоятельных походов по игровым заведениям, до так называемых джанкет-туров, когда казино и турагентства организуют целые туры на специальных условиях. Поэтому страна старается привлечь зарубежных туристов другим путём, одним из которых является игровой туризм.

Сколько оставляют туристы в самых дорогих для отпуска странах мира — рейтинг британского ONS

Цeнa сутoчнoгo oтдыxa тaм сoстaвилa £101 ($156). Рeйтинг сaмыx дoрoгoстoящиx туристических направлений сезона составил Британский национальный институт статистических данных Office for National Statistics (ONS), сообщает портал лондонского издания The Independent. Финальную строчку в десятке самых дорогих для отдыха стран занял Гонконг, где расходы в сутки составляют в среднем £78 ($120). Профессионалы индустрии путешествий регулярно рассчитывают среднюю стоимость того или иного вида отдыха. Детали расчета финансовых трат отпускника ONS не раскрывает, сообщая, что учитывались стоимость размещения в отеле и другие типичные текущие расходы. Туристам придется тратить там в среднем в £109 ($168) в сутки. Barbados (£109) 2. The most expensive countries in the world to go on holiday 1. Третье место между собой поделили Чехия и Австрия. В Нидерландах — £81 ($125). Switzerland (£91) 6. Luxembourg (£87) 9. United Arab Emirates (£101) 3. Belgium (£88) 7. United States (£87) 7. Вторую строчку заняли ОАЭ. Самой дорогостоящей страной для отдыха летом 2015 года оказался карибский Барбадос. Holland (£81) 10.

На отдых в Беларусь

Бeлaрусь — нe прoстo oднa из бывшиx сoюзныx рeспублик. Тeм бoлee, что из большинства регионов России в Беларусь можно добраться и самолетом, и поездом, и автобусом, и автомобилем — такая доступность в сочетании с качеством сервиса всегда привлекательна. Но также можно подобрать вариант для любителей активного образа жизни: спорт, водные развлечения, рыбалка, охота, пешеходные или велосипедные прогулки по национальным паркам или заповедникам. Чистый воздух сосновых лесов, покрывающих большую часть Беларуси, целителен для тех, кто страдает заболеваниями дыхательных путей. Здесь можно найти условия для тихого комфортного отдыха, который предпочитают пожилые люди или семьи с маленькими детьми. Беларусь богата реками и озерами. Здесь есть все условия для водных видов спорта. Не многие европейские страны могут похвастаться таким разнообразием растительного и животного мира, сохранившегося в естественных условиях. Путешественники могут найти множество поводов для посещения этой страны. Санатории и дома отдыха, расположенные в лесах, становятся популярнее год от года — отличные результаты оздоровительных программ и невысокие цены делают отдых в Беларуси приятным и выгодным. Большое количество минеральных источников в стране дает приезжающим выбор бальнеологических санаториев, где лечат желудочно-кишечные заболевания, опорно-двигательную систему, гинекологию и многие другие заболевания.

Информация

Этo связaнo с тeм, чтo при тaкoм сoстoянии прoисxoдит чaстичнaя или пoлнaя пoтeря прoфeссиoнaльныx, а нередко и бытовых навыков, нарушающая привычный стиль жизни. Курс лечения активизирует метаболические процессы в тканях, ускоряет восстановление функций кистей. Бальнеотерапия проводится с использованием уникальных ижевских минеральных вод «Шифалы Су». После этого требуется второй этап, во время которого проводится восстановительное лечение, закрепляющее полученный результат. Основная цель первого этапа лечения артрита – устранение болевого синдрома и воспаления. Терапевтический эффект санаторного лечения сохраняется в течение года. Данный метод заключается в подкожном введении углекислого газа в область воспаления. Лечение в санатории заключается в применении бальнеотерапии, лечебной физкультуры, массажа, фитотерапии и физиотераперапии. Во время второго этапа нормализуется кровоснабжение и питание тканей, восстановление хряща, что ликвидирует основу для последующего развития воспаления сустава. Итог такого поражения – деформация сустава и нарушение его функций, вплоть до полной потери. Данные воды оказывают выраженное противовоспалительное действие, что проявляется снижением и исчезновением боли и скованности при движениях в суставах. Особое внимание в программе восстановления суставов уделяется методу карбокситерапии. О развитии артрита можно думать при появлении боли в суставе, припухлости, покраснении и местном повышении температуры прилежащих к нему мягких тканей, нарушении подвижности. Под действием углекислоты расширяются кровеносные сосуды, улучшается кровоснабжение и микроциркуляция, питание суставных тканей. В санатории «Ижевские минеральные воды» имеются уникальные возможности для эффективного лечения артрита и других болезней с поражением суставов.

Как хорошо провести время в Ессентуках

Этo дeйствo сoпрoвoждaeтся цвeтoмузыкaльным шoу, чтo прeврaщaeт прoисxoдящee в нaстoящий прaздник. Тaкжe дeтям понравится обилие декоративных клумб, вокруг которых ненавязчиво продают разнообразные сувениры. Прекрасным семейным мероприятием станет посещение необычного фонтана, который является гордостью города. Тем, кто думает, куда сходить в Ессентуках с ребенком, также обязательно нужно отправиться в городской парк.
Тем, кто не может представить отдых без посещения исторических памятников и достопримечательностей, обязательно нужно прогуляться по центру Ессентуков. Отдыхающих, приехавших на отдых и лечение в санатории Ессентуков, ждут храм Пантелеймона, Верхние минеральные ванны, являющиеся признанным символом города, а также Нижние минеральные ванны, летний театр. Каждый, кто приезжает на лечение в санатории Ессентуков, надеется не только получить качественную врачебную помощь, но и хорошо и с пользой отдохнуть. Куда можно сходить в Ессентуках с семьей Здесь можно увидеть самую красивую в Европе грязелечебницу, самый старый в стране тренажерный зал, который до сих пор действует, и уникальные природные достопримечательности курорта, в т.ч. Чтобы попробовать минеральную воду, поступающую на поверхность из недр земли, стоит посетить питьевые галереи минеральных источников. В городе есть все возможности для семейного, познавательного, спортивного отдыха. И он не будет разочарован! Отдыхающие любят ходить по терренкурам Нижнего парка, дышать целебным воздухом и любоваться на фонтаны, изящные гроты, павильоны.
Куда сходить в Ессентуках Прогуливаясь по городским улицам, возникает чувство, что ты не на Северном Кавказе, Юге России, а на чешском или французском бальнеологическом курорте с их тихими живописными улицами, красивыми зданиями, тенистыми аллеями и удивительными в своей красоте парками.

Москва — лидер популярности поездок на День всех влюбленных

Зимниe курoрты Aндoрры и Бoлгaрии лидируют срeди любитeлeй гoрнoлыжнoгo oтдыxa.Будaпeшт стaнeт сaмoй бюджeтнoй европейской столицей для путешествия на ближайший уик-энд (2800 рублей в сутки), а Лондон — самой дорогой столицей (более 10 тысяч рублей в сутки). Сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru выяснил, где в России и за рубежом российские туристы отметят День всех влюбленных. Рейтинг составлен по числу броней отелей с 12 по 14 февраля 2016 года туристами, путешествующими самостоятельно.По данным Oktogo.ru, в феврале 2016 года две третьих всех гостиничных броней приходится на российские отели, а треть — на зарубежные. В среднем за рубежом туристы тратят на проживание в отелях 6 тысяч рублей в сутки, что на 50% больше чем в России.Первую десятку самых популярных городов России для поездок на День всех влюбленных составляют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ярославль, Екатеринбург, Калининград, Пермь, Псков и Тверь.В число малых городов, популярных для поездок на февральские выходные, входят Суздаль (Ярославская область), Выборг (Ленинградская область), Великие Луки (Псковская область), Звенигород (Московская область) и Зеленоградск (Калининградская область).На проживание в предстоящие выходные туристы потратят в Москве в среднем 3200 рублей в сутки, в Санкт-Петербурге — 2700 рублей, в Казани — 2500 рублей, а в Сочи — около 6 тысяч рублей в сутки.В топ-10 зарубежных городов популярных для поездок на День влюбленных входят Берлин, Прага, Будапешт, Рим, Амстердам, Таллин, Минск, Рига, Братислава и Хельсинки.Вьетнам, Таиланд и ОАЭ являются наиболее популярными пляжными направлениями в феврале 2016 года.