Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний край» на 2015-2016

Тeлeфoн_______________________________________________________________________________________ 8.
Тaкoж, ми рaзoм будeмo здійснювaти рoбoту, спрямoвaну нa пoшук рeсурсів для рeaлізaції Вaшиx прoeктів, зaлучeння інвeстoрів тa дoнoрськиx кoштів, цінниx кoнсультaцій фaxівців й прaктичнoгo дoсвіду, будь-якoї дoпoмoги. Сaмe рoзвитoк туризму дaє мoжливість пoєднaти блaгa глoбaльнoї eкoнoміки тa інфoрмaційниx пoтoків і зaтишoк місцeвoгo кoлoриту! Інститут істoрії укрaїнськoгo суспільствa Дeржaвнoгo вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду «Київський нaціoнaльний eкoнoмічний унівeрситeт імeні Вaдимa Гeтьмaнa» oгoлoшує Всeукрaїнський кoнкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний край» на 2015-2016 рр. Конкурс водночас має забезпечити збереження місцевого колориту українських регіонів на фоні глобалізації. Шановні студенти! Тому ми закликаємо Вас брати активну участь у Конкурсі не лише заради змагання, а й заради активної роботи з популяризації виявлених Вами перспективних туристичних об’єктів. До участі у конкурсі запрошуються студенти будь-якої спеціальності всіх вищих навчальних закладів. Надсилати заявки слід на електронну адресу: turkonkurs@ukr.net Роботи які подавались на конкурс 2014 та 2015 рр. Усіх учасників конкурсу буде відзначено дипломами. На переможців чекають нагороди. Останній строк подання робіт – 30 квітня 2016 р. Нинішній час надзвичайно складний для розвитку туристичної галузі. і здобули перше, друге і третє місця не можуть брати участі у конкурсі 2016 р. Підведення підсумків конкурсу традиційно відбудеться 22 травня 2016 р., в день Святого Христофора-покровителя всіх мандрівників. Для цього буде працювати інформаційний майданчик, на якому ми будемо розміщувати й спільними силами популяризувати Ваші проекти. На цьому майданчику будемо сприяти створенню команд зацікавлених у реалізації проектів людей. Завданнями конкурсу є заохочення інтересу студентської молоді до вивчення свого краю, його історії, культурних особливостей і його популяризації. Заявку слід складати відповідно до запропонованої форми (додається), де всі поля мають бути заповнені. Крім того, захід має стимулювати студентів до пошуку шляхів економічного розвитку регіонів України, їх рідного краю, села чи містечка. Сторінка буде наповнюватися Вами і для Вас!
В другому блоці має бути характеристика підприємницької діяльності, яка повинна містити набір послуг, надання яких слід налагодити для туристів. П’ятий блок повинен містити етапи реалізації запропонованого проекту із зазначенням необхідного часу для реалізації кожного заходу. В третьому блоці автор конкурсної роботи має проаналізувати сучасний стан та кон’юнктуру туристичного ринку досліджуваної місцевості. Значно підвищить рівень роботи розвідка щодо походження відповідної легенди чи розповіді. Також авторові слід звертати увагу на екологічний ефект застосування відповідного винаходу. Слід викласти суть винаходу, його практичне значення, ефект від застосування. 1) Чітко виписане місце розташування будівлі, її призначення, опис і зображення її сучасного стану (по можливості зображення чи опис її початкового стану). Авторові проекту пропонується викласти легенди, повір’я та розповіді про відповідний архітектурний об’єкт. Цінність описової частини відповідної роботи буде посилено аналізом отриманих смакових і поживних якостей відповідного рецепту. 7) У даній тематиці важливим є дослідження певних особливостей повсякденного життя людей відповідної місцевості. 4) Розповіді та легенди відповідної місцевості мають бути чітко викладеними. Якщо відповідний об’єкт вже досліджувався, слід вказати коли і ким, а також коротко викласти результати попереднього дослідження із посиланням на їх публікацію. 5) Під місцевими промислами маються на увазі ручні заняття, які притаманні лише для певної місцевості або прийоми і засоби у традиційних промислах, які характерні лише для відповідної місцевості. Опис має містити практичне значення всіх відзначених автором прийомів і засобів. Всі фольклорні дані про об’єкт мають містити й їх наукову критику. Якщо автор проекту виявить нестачу надання певного виду туристичних послуг то він має викласти у цьому розділі засоби та шляхи її усунення. Ви можете подивитися приклади бізнес-планів та порядок розробки даного документу перейшовши за цією адресою: http://biznesplan.pp.ua/ В першому блоці має бути викладено резюме проекту. Також має бути викладено історію даної будівлі, імена людей, пов’язаних з нею і виклад інформації про них. Це може бути розробка туристичного маршруту, створення місцевого музею, запровадження фестивалю, театралізованого дійства із відтворенням певних місцевих традицій і звичаїв, тури з метою прослуховування оповідок та легенд (спілкування з місцевими оповідачами), прослуховування місцевих пісень, гостьові тури для перегляду особливостей повсякденного побуту, відвідання селянських господарств під час трудових буднів, участь туристів чи туристичних груп у археологічних розкопках та етнографічних експедиціях тощо. Роботу буде посилено, якщо подаватиметься декілька варіантів однієї розповіді. У шостому блоці (заключному) необхідно здійснити оцінку можливих ризиків у процесі практичної реалізації проекту, зокрема, звернути увагу на стан інфраструктури, наявність поштового, транспортного сполучення, електрифікацію місцевості тощо. Крім того, у конкурсній роботі необхідно проаналізувати економічний та соціальний ефекти від реалізації його проекту не лише для окремого господарюючого суб’єкта, а і для відповідної місцевості та її населення (підвищення продуктивності виробництва, залучення інвестицій, підвищення зайнятості населення та ін.). 8) Дана тематика повинна розкривати прийоми і засоби, завдяки яким у відповідній місцевості вирішуються питання збільшення ефективності людської праці за допомогою інженерних розробок місцевих умільців. А саме: створення садиб сільського зеленого туризму, готелів, відкриття етнічних ресторанів, атракціонів, організацію прокату засобів пересування (велосипедів, коней тощо), сувенірних крамниць, майстерень, проведення екскурсій, забезпечення умов для найбільш комфортного і колоритного прослуховування оповідей та ін. По-можливості, слід дослідити походження відповідних традицій та звичаїв, їх значення в житті людей у відповідній місцевості. 2) Опис традицій та звичаїв повинен містити детальний виклад подій, які їх характеризують. 6) Опис гастрономічних традицій відповідної місцевості повинен містити не лише рецептуру, а й дослідження процесу заготівлі матеріалів, їх вирощування і догляд за ними. Отже, він має містити всі необхідні для цього складові, які доцільно структурувати у шість основних блоків.
 
Адреса для листування___________________________________________________________________________ 10.
План заявки На участь у Всеукраїнському конкурсі
(050) 886-16-01 Сацький Павло Вікторович
Ім’я___________________________________________________________________________________________ 2.
3. По-батькові____________________________________________________________________________________
Прізвище______________________________________________________________________________________ 1.
4. Резюме (чому об’єкт, який конкурсантом обрано для дослідження вартий уваги, 2-3 речення ________________________________________________________________________________________________
 
6. Навчальний заклад______________________________________________________________________________
студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край»
Довідки щодо організаційної частини конкурсу можна отримати за телефонами:
9. Адреса електронної пошти_________________________________________________________________________
Опис має містити:
Більше інформації про сам Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний край» можна знайти на сторінці конкурсу, яка буде регулярно наповнюватись. Тепер його головним завданням стає не просто оцінка представлених студентських робіт і їх популяризація, а також організація пошуку ресурсів для реалізації проектів. Інститут історії українського суспільства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» продовжує щорічну традицію-відзначати найкращі бізнес-проекти у туристичній галузі представлені студентами на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний. Ці майданчики можуть утворюватися тут, на сторінці портала для професіоналів туристичної галузі «Новости турбизнеса» у фейсбуці. Імідж ніщо — результат ВСЕ! Приблизний обсяг від 5 до 15 стандартних аркушів А-4 (шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5) Проте, конкурс реформується. Хоча зараз не найкращі часи для вітчизняної туристичної галузі, але погані часи минають коли цілеспрямовані люди об’єднуються і роблять все для того щоб вони відійшли у минуле! Усі хто цікавиться проблемами розвитку вітчизняної туристичної галузі можуть і повинні об’єднувати наявні у них можливості й ресурси для реалізації бізнес- та соціально вагомих ідей. та на самому порталі. Тому прохання до всіх, кого зацікавили представлені на конкурс проекти, активно їх коментувати, й долучатися разом із розробниками до реалізації.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.